Deputátnik (iné názvy: hofier, hofer, bíreš, konvencionalista, sluha, želiar) boli na Slovensku od druhej polovice 19. storočia (od zrušenia poddanstva) poľnohospodárski robotníci, spravidla nádenníci na veľkostatkoch alebo u bohatých gazdov. Pracovali v pracovnom pomere na základe dohody a odmenu dostávali prevažne v naturáliách (odtiaľ aj názov deputátnik).