Detská obrna (iné názvy: (akútna) poliomyelitída, Heineho-Medinova choroba; lat. poliomyelitis anterior acuta) je infekčná choroba vyvolávaná poliovírusom, ktorý u nezaočkovaného jedinca napáda predné rohy miechy, kontrolujúce pohyb svalov. To môže viesť k trvalým ochrnutiam až k smrti.

Akútna poliomyelitída

Pacient trpiaci detskou obrnou
Klasifikácia
MKCH-10A80: Akútna poliomyelitída (odkaz)

Pozri aj Medicínsky portál

Postihnuté bývajú najčastejšie deti od troch do ôsmich rokov, zriedkavo aj starší pacienti či dospelí. Keďže ide o vírusové ochorenie, neexistuje žiadna účinná liečba proti tomuto vírusu. Dôsledkom konzekventného očkovania sa ale vo väčšine krajín podarilo detskú obrnu úplne odstrániť.

Polivírus je neobalený vírus s jednovláknovou ss RNA + polarity s priemerom ca. 30 nm, čeľade picornaviridae, rodu enterovírus. K tomuto rodu patria tri sérotypy vírusov: typ I, ktorý najčastejšie vyvoláva ochrnutia, ale aj epidémie, ďalej typ II a typ III. Medzi týmito troma pôvodcami neexistuje žiadna získaná imunita. To znamená, že infekcia jedným z troch typov vírusu neochráni pred infekciou ostatnými dvoma typmi vírusov. Okrem ľudí bývajú postihnuté aj opice.

Klasifikácia upraviť

 • A80: Akútna poliomyelitída
  • A80.0: Akútna paralytická poliomyelitída spojená s vakcináciou
  • A80.1: Akútna paralytická poliomyelitída importovaným divým vírusom
  • A80.2: Akútna paralytická poliomyelitída domácim divým vírusom
  • A80.3: Iná a nešpecifikovaná akútna paralytická poliomyelitída
  • A80.4: Akútna neparalytická poliomyelitída
  • A80.9: Nešpecifikovaná akútna poliomyelitída

Charakteristika upraviť

Postihnutie centrálneho systému sprevádzané horúčkou, bolesťami hlavy, stuhnutím svalstva, hlavne šijového.

Liečba upraviť

Pri postihnutí dýchacieho svalstva zapojenie dýchacieho prístroja, pri svalovom postihnutí fyzioterapia, rehabilitácia.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Detská obrna