Detský hlas

Detský hlas bola ilustrovaná príloha k slovenskému denníku Slovenský hlas.

Titulný list Detského hlasu - vychádzal ako príloha novín Slovenský hlas r. 1938

Prvé číslo vyšlo 1. januára 1938. Vychádzal v Prahe a v Žiline. Zodpovedným redaktorom bol Milan Hanko a Fedor Jesenský. Vydával ho Knihospol Bratislava a tlačil sa v Kníhtlačiarni Knihospolu v Žiline. Číslo malo 4 až 8 strán.

PeriodicitaUpraviť

  • ročník I. - 1938 - 52 čísiel

Noviny v elektronickej podobeUpraviť

ZdrojUpraviť

  • DETSKÝ HLAS. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z r. 1919-1938. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.