Deuterovaný chloroform

chemická zlúčenina
(Presmerované z Deuterochloroform)

Deuterovaný chloroform takisto nazývaný aj deuterochloroform a chloroform-d je chemická zlúčenina, ktorá je svojími fyzikálnymi aj chemickými vlastnosťami podobná bežnému chloroformu, ale namiesto prócia (ľahkého vodíku) obsahuje deutérium (ťažký vodík). Najčastejšie sa využíva pri NMR spektroskopii, pretože je dobré rozpúšťadlo mnohých organických látok a je lacnejší než ostatné deuterované rozpúšťadlá.

Význam pri NMR spektroskopii Upraviť

Kedže deutérium narozdiel od prócia pri protónovej NMR spektroskopii vytvára len drobný signál, preferuje sa použitie deuterovaných rozpúšťadiel ako napríklad chloroform-d, pretože nenarúšajú signál testovanej vzorky. Väčšina chloroformu-d je však znečistená bežným chloroformom, čo sa prejaví ako drobný singlet na 7,26 pm chemického posunu. Pri uhlíkovej NMR sa jeho signál zobrazuje ako triplet na 77 pm chemického posunu.