Dharma (- hlavný zaužívaný slovenský tvar, zároveň sanskritský kmeň: धर्म - dharma) alebo dharmah (-sanskritský nominatív) alebo dhamma (- v pálí) je v indickom myslení základný element skutočnosti, prirodzený zákon; to, čo udržuje, podopiera. Slovo dharma etymologicky pochádza z koreňa dhr alebo dhar (niesť, udržiavať, podopierať). Český indológ Vladimír Miltner prekladá slovo dharma ako „držmo“.

Dharma tvorí základ filozofií a náboženstiev, ktoré vznikli v Indii: hinduizmu, budhizmu, džinizmu a sikhizmu. Kto žije v súlade s dharmou, dosiahne mókšu alebo nirvánuvyslobodenie.

Ako dharma sa môžu označovať aj učenia zakladateľov náboženských tradícií (Budhu, Mahávíru). Dharma môže znamenať aj náboženskú povinnosť alebo spoločenský poriadok.

Dharma v budhizme upraviť

Dharma (san., tib. čö) v budhizme označuje súbor učení ktoré sa odvíjajú od učenia historického Budhu Šákjamuniho.

Existujú rôzne kánony, napríklad Pálí kánon, tipitaka, ktorý je štandardizovaným súhrnom textov théravádového budhizmu – je nazývaný aj „tri koše“ podľa delenia textov na tri časti:

  • vinája,
  • sútra,
  • abhidharma.

Kandžur je pojem, ktorý označuje 84000 učení, ktoré Budha priamo odovzdal svojim žiakom a ktoré boli po jeho smrti pred asi 2500 rokmi spísané v podobe 108 zväzkov. Tieto učenia možno rozdeliť na učenia malej cesty (hínájána), veľkej cesty (mahájána) a diamantovej cesty (vadžrajána).

K učeniam Budhu existujú komentáre, ktoré sa nazývajú Tendžur.

Učenia, dharma, sú jeden z troch klenotov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.