Páli (jazyk)

(Presmerované z Pálí)

Páli[1] alebo (menej často) pálí[2] alebo pali[3] je najarchaickejší literárny prákrit. Je to jazyk budhistického kánonu (cca 5. storočie pred Kr.) a neskorších príbehov a komentárov théravádového budhizmu.

Referencie

upraviť
  1. indoárijské jazyky. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 188-189. ; Strnad, J.: Dějiny Indie, 2003; [1]; Pali dictionary (str. 321), iný Pali Dictionary[nefunkčný odkaz]
  2. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 356 s. ISBN 80-224-0459-4. S. 49. (odtiaľ čerpal aj Filit); Šaling, S. et al.: Veľký slovník cudzích slov, 2000 (popri tvare pali); Slovník cudzích slov - akademický, SPN, 2005; [2]; Poznámka: "Pálí" je v jazyku páli nominatív množného čísla od slova "páli" - porov. napr. Duroiselle, Ch.: A Practical Grammar of the Pāli Language, 4th ed., 2007, str. 23 Archivované 2007-09-27 na Wayback Machine
  3. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. ; Pali - kap. Ethymology
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Externé odkazy

upraviť