Diabetes mellitus (MKCH-10)

E10 - E14: DIABETES MELLITUS patrí do IV. kapitoly MKCH-10 - Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (MKCH-10, E00 - E90).

E10 - DIABETES MELLITUS ZÁVISLÝ OD INZULÍNU

Zahŕňa:

 • diabetes mellitus
  • instabilný (brittle diabetes)
  • juvenilný
  • so sklonom na ketózu
  • I. typ

Nezahŕňa:

 • diabetes mellitus
  • súvisiaci s podvýživou (E12.-)
  • novorodenecký (P70.2)
  • pri ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
 • glykozúriu
  • NS (R81)
  • renálnu (E74.8)
 • porušenú glukózovú toleranciu (R73.0)
 • pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

E11 - DIABETES MELLITUS NEZÁVISLÝ OD INZULÍNU

Zahŕňa:

 • diabetes (mellitus) (bez tučnoty) (s tučnotou)
  • so začiatkom v dospelosti
  • neketoticky
  • stabilný
  • II. typ
 • diabetes mladých nezávislý od inzulínu

Nezahŕňa:

 • diabetes mellitus
  • súvisiaci s podvýživou (E12.-)
  • novorodenecký (P70.2)
  • pri ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
 • glykozúriu
  • NS (R81)
  • renálnu (E74.8)
 • porušenú glukózovú toleranciu (R73.0)
 • pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

E12 - DIABETES MELLITUS SÚVISIACI S PODVÝŽIVOU

Zahŕňa:

 • diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
  • závislý od inzulínu
  • nezávislý od inzulínu

Nezahŕňa:

 • diabetes mellitus pri ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
 • glykozúriu
  • NS (R81)
  • renálnu (E74.8)
 • porušenú glukózovú toleranciu (R73.0)
 • novorodenecký diabetes mellitus (P70.2)
 • pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

E13 - INÝ BLIŽŠIE URČENÝ DIABETES MELLITUS

Nezahŕňa:

 • diabetes mellitus
  • závislý od inzulínu (E10.-)
  • súvisiaci s podvýživou (E12.-)
  • novorodenecký (P70.2)
  • nezávislý od inzulínu (E11.-)
  • pri ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
 • glykozúriu
  • NS (R81)
  • renálnu (E74.8)
 • porušenú glukózovú toleranciu (R73.0)
 • pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

E14 - NEŠPECIFIKOVANÝ DIABETES MELLITUS

Zahŕňa:

 • diabetes NS

Nezahŕňa:

 • diabetes mellitus
  • závislý od inzulínu (E10.-)
  • súvisiaci s podvýživou (E12.-)
  • novorodenecký (P70.2)
  • nezávislý od inzulínu (E11.-)
  • pri ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
 • glykozúriu
  • NS (R81)
  • renálnu (E74.8)
 • porušenú glukózovú toleranciu (R73.0)
 • pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

Podľa potreby použiť kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie lieku, ak je liek príčinný faktor. Uvedené štvormiestne podrozdelenie možno použiť pri položkách E10 - E14:

.0 s kómou

Diabetická
kóma s ketoacidózou alebo bez ketoacidózy
hypersomolárna kóma
hypoglykemická kóma
Hyperglykemická kóma NS

.1 D.m s ketoacidózou

Diabetická
acidóza bez zmienky o kóme
ketoacidóza bez zmienky o kóme

.2† D.m. s obličkovými komplikáciami

Diabetická nefropatia (N08.3*)
Intrakapilárna glomerulonefróza (N08.3*)
Kimmelstielov-Wilsonov syndróm (N08.3*)

.3† D.m. s očnými komplikáciami

Diabetická
katarakta - zákal šošovky (H28.0*)
retinopatia (H36.0*)

.4† D.m. s nervovými komplikáciami

Diabetická
amyotrofia (G73.0*)
autonómna neuropatia (G99.0*)
mononeuropatia (G59.0*)
polyneuropatia (G63.2*)
autonómna (G99.0*)

.5 D.m. s periférnymi obehovými komplikáciami

Diabetická(ý)
gangréna
periférna angiopatia† (I79.2*)
vred

.6 D.m. s inými špecifikovanými komplikáciami

Diabetická artropatia† (M14.2*)
neuropatickᆠ(M14.6*)

.7 D.m. s mnohopočetnými komplikáciami

.8 D.m. s nešpecifikovanými komplikáciami

.9 D.m. bez komplikácií

ZdrojUpraviť