Didaktickosť

rozlišovacia stránka

Didaktickosť alebo didaxia alebo didaktika alebo didaktizmus je poučný ráz, výchovná tendencia.

Didaktickosť je vlastnosť týkať sa didaktiky (v zmysle teória vzdelania), pozri didaktika.

Didaktizmus je záľuba v poučovaní, pozri poučovanie.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.