Difúzia

rozlišovacia stránka

Difúzia je:

 • všeobecne a v mineralógii: prenikanie, prelínanie, presakovanie, prestupovanie; rozptyl; rozpúšťanie
 • vo fyzike:
  • samovoľné prenikanie častíc jednej látky (roztoku, plynu) do druhej látky alebo pohyb častíc v jednej látke pod vplyvom spádu, napr. koncentrácie alebo teploty, pozri difúzia (fyzika)
  • špecicky: prenikanie častíc do kryštálovej mriežky polovodiča, pozri difúzia (polovodič)
 • v optike a podobne: rozptyl svetla a podobne, pozri rozptyl (elektromagnetické žiarenie)
 • vo fotografii:
  • prenikanie účinných látok z vývojky, resp. ustaľovača do fotograficky citlivej vrstvy, pozri difúzia (fotografia)
  • vypieranie nežiaducich zvyškov po ustaľovaní
 • v cukrovarníctve: výroba cukrovej šťavy vylúhovaním repných rezkov za tepla v difuzéroch, pozri difúzia (cukrovarníctvo)
 • v sociológii: proces šírenia prvkov kultúry z jedného či viacerých ohnisiek, pozri difúzia kultúry
 • pojem z kryptografie, pozri difúzia (kryptografia)
 • v ekonómii: proces, ktorým trh akceptuje novú myšlienku alebo výrobok, pozri difúzia (ekonómia)
 • v počítačovej grafike: odrazová intenzita farby simulovaného povrchu, pozri difúzia (počítačová grafika)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.