Digitalizácia

rozlišovacia stránka

Digitalizácia môže byť:

 • v technike: prevod informácií z analógového tvaru (analógového signálu, napr. elektrického napätia, zvuku, svetlosti, tlaku) do číslicového (=digitálneho) tvaru , spravidla do počítačových súborov; špecificky najmä:
  • snímanie a premena grafických tvarov do číslicových tvarov (spravidla pomocou skenera), pozri digitalizácia (obraz)
  • snímanie a premena písma do číslicového tvaru (spravidla pomocou skenera a softvéru OCR), pozri digitalizácia (písmo)
  • zaznamenávanie a prevod zvukových signálov do číselných tvarov (vzorkovanie, rozlišovanie vzorky), pozri digitalizácia (zvuk)
  • snímanie a prenos rozmerov trojrozmerných predmetov do číslicového tvaru (spravidla pomocou 3D skenerov), pozri digitalizácia (3D)
 • prechod od analógovej techniky na digitálnu techniku, najmä v rámci modernizácie, špecificky napr.:
 • v medicíne: liečenie digitálisovými kardiotonikami, pozri digitalizácia (kardiotoniká)

Pozri ajUpraviť

 • Digitalizácia v knihovníctve (snímanie a premena fyzických tlačených médii do digitálného tvaru, grafických súborov za účelom ich archivácie, rozšírenia)
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.