Dimitsana (po gr. Δημητσάνα) je mesto na Peloponéze, v kraji Arkadia. Bolo založené na mieste starovekého mesta Teuthis (Τεύθις), dnes má okolo 900 stálych letných obyvateľov. V minulosti bola Dimitsana významným kultúrnym centrom a preto tu stoja veľké budovy. Dnes je to hlavne oddychová destinácia Aténčanov, stoja tu viaceré hotely, známa je tiež stredoveká ozdobná kostolná zvonica.

Dimitsana
Pohľad na Dimitsanu

Teuthis

upraviť

Podľa Homéra sa mesto Theutis zúčastnilo trójskej vojny. V starovekeom meste Theutis, ako informuje Pausanias, sa nachádzal chrám bohyne Atény, Afrodity a Artemidy. Nachádzala sa tu aj socha bohyne Atény. Obyvatelia mesta Theutis osídlili nové mesto Megalopolis.

V 6 stor. po Kr. sa v okolí mesta usadzujú kmene Slovanov, ktorí kolonizovali časť Grécka s Peloponézom. Slovania tu ostali až do 9 stor., kedy boli porazení a presídlení do Anatólie, zvyšok sa pomiešal s mietnym gréckym obyvateľstvom a tak vznikla Dimitsana. Samotné toponymum je možno slovanské (od dimica), alebo grécke (dimos). Prvú správu o meste máme z roku 963, kedy tu bol založený kláštor, kde sa uchovávali vzácne knihy. V roku 1764, už počas tureckej nadvlády tu bola založená samostatná grécka knižnica a mesto sa stalo jedným z najvýznamnejších kultúrnym centier Peloponézu. Bola tu veľmi známa grécka škola, z ktorej pochádzali mnohé významné osobnosti. V Dimitsane p§sobil aj vodca Gréckej vojny za nezávislosť od Turkov, Theodoros Kolokotronis, miestnym rodákom bol tiež biskup Germanos, ktorý slávnostne vyhlásail vojnu. Po vzniku Grécka, najmä začiatkom 20. stor. sa mnoho obyvateľov vysťahovalo najmä do Atén, preto je dnes Dimitsana pokojná, v zime takmer neobývaná dedina. Elektrické vedenie sa sem zaviedlo až v roku 1960.