Direktoriát alebo direktórium bol vládny a mocenský systém vo Francúzsku 1795-1799 (po termidorskom prevrate), počas vlády Výkonného direktória.

Bol zavedený vysoký volebný cenzus, dvojkomorový parlament: Rada päťsto a Rada starších, na čele vlády päťčlenné výkonné direktórium (najvýznamnejší Emmanuel Sieyes) s výraznými právomocami vo vnútornej a zahraničnej politike, no bez práva rozhodovať o finančných otázkach. R. 1799 po vojenskom prevrate nahradené konzulátom Napoleona I..

Podrobnosti pozri pod Veľká francúzska revolúcia.