Diskusia:Mikropočítač (rozlišovacia stránka)

Pridať diskusiu
Na tejto stránke nie sú žiadne diskusie.

Slovo mikropočítač pre slovenčinu je doložené a sporné nie je. Tak isto je ľahko doložiteľné, že sa vždy uvádza (napríklad v technických slovníkoch) jednoducho ako presný ekvivalent anglického slova microcomputer (bez akýchkoľvek výnimiek či poznámok). Varianty definície (teda tie 3) TOHTO pojmu sú technická záležitosť a nemajú nič spoločné so slovenčinou (v citovanom zdroji sú citáty priamo z technickej literatúry). Slovenský Slovník telekomunikácií online napríklad obsahuje prakticky výlučne anglické zdroje pre definície a nikto to nepovažuje za chybné a neodstraňuje ho preto z internetu. A takto by sa dalo pokračovať. Sú oblasti ľudskej činnosti, kde sa slovenská terminológia nejakým spôsobom odchyľuje od anglickej, IT k nim ale rozhodne nepatrí. Umiestňovanie šablóny z dôvodov, že vraj chýbajú slovenské zdroje na definície, je teda vandalizmus. Vandalizmus už prečo, že tu denne pribúdajú celé články plné čisto mechanických prekladov z anglickej wikipédie (teda ani nie z normálneho zdroja), ktoré sú celé zloženinami anglických termínov a definícií a tí istí, čo sem dali šablónu, tam nedajú ani len šablónu na úpravu. А už vôbec idea, že sa nemajú používať zahraničné zdroje na vysvetľovanie pojmov je na zablokovanie, lebo je v rozpore s akýmikoľvek encyklopedickými či wikipédiovými princípmi. Ale keď niekto chce nasilu editovať, to je ťažko...2A02:AB04:3140:7400:7878:ACB1:52FF:E680 13:57, 12. január 2022 (UTC)

Použité zdroje dokladujú len význam(y) slova „microcomputer“, nie slova „mikropočítač“. Inak povedané: dokazujú, že „microcomputer“ má význam osobného počítača, ale nedokazujú, že takýto význam má aj „mikropočítač“. Alebo ešte inak: to, že tieto dva slová majú v angličtine a slovenčine identické významy je v momentálnom stave vlastný výskum. Upozrňovanie na nedostatky nie je vandalizmus. V tejto diskusii riešime túto tému, neodbiehajme do iných záležitostí.--Jetam2 (diskusia) 15:35, 12. január 2022 (UTC)
Vlastný výskum je tvrdenie, že slovo microcomputer nie je v plnom rozsahu zhodné so slovenským ekvivalentom mikropočítač, hoci ľubovoľný zdroj, ktorý pozriem tvrdí presný opak (nikde žiadna poznámka, žiaden druhý význam, proste nič), môžem tu odcitovať aj príklady (ale je to zbytočné, lebo dobre vieš, že to je tak). Už len tá idea, že Slováci majú vlastné definície na počítačovú techniku iné než sú medzinárodné, je absurdná, a to nielen pre IT ale pre skoro celú techniku. Doklad na to, že existuje nejaká špecificky slovenská definícia výrazu mikropočítač, ktorá sa odchyľuje od anglického, si nepredložil, takže tvoje tvrdenie je vlastný výskum. Šablóna preto pôjde preč. A takisto sa pýtam, kde sú podľa tvojej logiky tvoje šablóny na zmazanie v článkoch preklápaných z anglickej wikipédie. To je podľa tvojej logiky všetko vlastný výskum. Kde máš doklady, že to, čo tam je strojovo preložené má rovnaké slovenské definície (a samozrejme aj názvy, o tých ani nehovorím). Prečo tie články nemažeš? 2A02:AB04:3140:7400:7878:ACB1:52FF:E680 15:42, 12. január 2022 (UTC)
Bolo by dobré tie „ľubovolné zdroje“ vložiť do článku (resp. rozlišovačky). Inak sa ďalej nepohneme a šablóna zostáva.--Jetam2 (diskusia) 16:17, 12. január 2022 (UTC)
Späť na stránku „Mikropočítač (rozlišovacia stránka)“.