Diskusia:Staroslovienčina

Pridať diskusiu
Na tejto stránke nie sú žiadne diskusie.

Bronto, Prečo Slovienčina ako hlavný nadpis?

  • Autor: Prof. PhDr.Mikuláš Štec, DrSc.

Názov: Staroslovienčina a cirkevná slovančina

  • Staroslovienčina ako prvý spisovný jazyk našich slovanských predkov. – In: Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1990, s. 193 – 209.

Okrem množstva iných, ktorých nájdeš okrem knižníc aj na internete. Prečo si zmenil nadpis Staroslovienčina na Slovienčina, keď ten prvý je bežne používaný a zaužívaný, aj keď pre ten druhý, Tebou použitý, budeš mať množstvo argumentov (už sa na ne teším :o) ).--Kristo 21:39, 3 máj 2005 (UTC)

Urobil som si takú menšiu analýzu textov, lebo som bol sám z tých názvov trocha zmätený, a vyšlo mi, že v posledných rokoch sa používa výlučne "slovienčina" (tak napríklad aj vo všetkých nových učebniciach pre školy - čo znamená, že to veľa ľudí kontrolovalo...- v Lexikóne slov. dejín aj v Kronike ľudstva, aby som spomenul tie na ktoré si pamätám). Predovšetkým je to ale názov najsprávnejší, pretože tak sa to najviac podobá naozajstnému názvu jazyka a okrem toho nie je vlastne ani dôvod ho nazývať staroslovienčina, pretože "novoslovienčina" neexistuje....Je dôvod rozlišovať starú cirkevnú slovančinu od cirkevnej slovančiny, ale nie je dôvod pre "staro"slovienčina... Bronto 01:48, 4 máj 2005 (UTC)

Moc mi to nevonia, ale nie som odborník na tento termín. Novoslovienčinou by mohla byť snáď tá cirkevná slovančina. Inak listujem v pravidlách SL. Pravopisu, tam je stále len staroslovienčina; v lexikone na str. 20 (ak máš na mysli práve tento odkaz) je slovienčina a v zátvorke stará slovenčina( čo mi pripadá rovnako ,,presné" ako termín starobulharčina, ktorý uvádzajú Bulhari). Asi by bolo potrebné obrátiť sa na odborníkov (SAV?). Možno ozaj došlo od mojich školských čias k takejto výraznej zmene. :o) --Kristo 18:00, 4 máj 2005 (UTC)

Tento text som prepisoval z češtiny, ak Ti ďalšia história jazyka nepripadá vhodná, keďže sa týka už viac cirkevnej slovienčiny ako starej, tak by bolo asi vhodné stub zmazať, čo myslíš?--Kristo 18:02, 4 máj 2005 (UTC)

(1) Ja som sa tiež učil staroslovienčina, ale akceptujem to nové použitie, pretože, opakujem, ten jazyk sám seba označoval "slovänský" (príp. slovenský, príp chybne sloviensky) jazyk, takže keď sa nad tým zamyslím, tak ani nechápem, ako komu to staro- napadlo. (2) Termín slovenčina je "správny" v tom zmysle, že - na rozdiel od starobulharčina - sa ten jazyk tak volal (hoci samozrejme vtedy sa mysleli všetci Slovania) (3) K tomuto článku sa preto tak vyjadrujem, lebo som bol - nedobrovoľne - nútený sa týmto podrobne zaoberať. Celkovo môžem povedať, že je v tom vo svete riadny "bordel". Ale jedna vec je istá, treba dnes už rozlíšiť starú cirkvenú slovančinu (slovienčinu) od cirkevnej slovančiny - tá druhá (zhruba od 12. stor.) sa totiž od tej prvej jasne odlišuje a je už vlastne miešanina s národnými jazykmi. Takisto v Prahe vychádzal desaťročia obrovský slovník špeciálne slovienčiny (a nie cirkevnej slovančiny). Existuje aj viacmenej určitý zoznam textov, ktoré sú ešte starocirkevnoslovanské, a ktoré už nie. Nejak sa snáď pokúsim to rozdeliť, ale neviem...bude to fuška, ...Bronto 00:15, 5 máj 2005 (UTC)

Tak Ti držím palce, toto nie je obor, v ktorom sa vyznám. Len chcem tie slovanské jazyky skompletizovať a potom sa už snáď konečne vrhnem na geografiu a štáty, keďže je to mizerné. .o)--Kristo 21:27, 5 máj 2005 (UTC)


Vrátil som to späť na staroslovienčinu, keďže som sa na to spýtal Historického ústavu SAV, ktorý mi to odobril. Snáď je to zatiaľ najvyššia inštancia na Slovensku.

Prepis mailu je tu, ak chceš, pošlem Ti ho aj vo formáte .pdf:


Kristian Slimak to histvabi More options Aug 10 (3 days ago) Dobrý deň.

Chcem vás požiadať o vyjadrenie k správnosti používania názvu slovienčina pre liturgický a spisovný jazyk Slovanov Veľkej Moravy. Som jedným z redaktorov slovenskej verzie otvorenej encyklopédie - Wikipédia (http://sk.wikipedia.org). Pri tvorbe článku o staroslovienčine však došlo k polemike medzi mnou a ďalším redaktorom o tom, či je tento termín ešte aktuálny a korektný, alebo je správnejšie používat pre označenie tohto jazyka názov slovienčina.

Taktiež Vás chcem poprosiť o vyjadrenie, či je pre Slovenskú republiku rokov 1939-1945 korektné používať spojenie prvá Slovenská republika, keďže súčasná Slovenská republika sa nehlási ku kontinuite s vojnovou republikou.

Za vašu odpoveď vám vopred ďakujem.

Kristián Slimák

histvabi@savba.sk to me More options Aug 11 (2 days ago) Vážený pán redaktor,

spisovný jazyk Slovanov Veľkej Moravy je správne staroslovienčina. Pre Slovenskú republiku je na vôli autora či používa termín "vojnová" alebo iný. Inak si prakticky odpovedáte sám, že súčasná SR sa nehlási ku kontinuite s vojnovou republikou. Vysvetľovať prečo, by si vyžadovalo veľa písania. Len toľko. Pozrite sa na mapu, aké bolo Slovensko za 1. ČSR, aké za vojnovej SR a aké je teraz. Dúfam, že pochopíte k čomu by sme sa museli hlásiť. Valerián Bystrický

Čo sa týka Slovenskej republiky, urob si úsudok sám. Ja som bol vždy proti označovaniu Prvá SR, Ty však nie. Nemám však chuť na ,,editovaciu" vojnu, je to na Tebe.--Kristo 06:51, 13 august 2005 (UTC)


V úvode sa hovorí aj o inom názve staroslovienčiny, a to starej slovenčiny, to je hlúposť, stará slovenčina označuje (1) buď vývoj slovenčiny v 10. - 15. storočí, teda od dialektizácie praslovančiny (zánik a vokalizáca jerov, zánik nazál a pod.) alebo (2) ide o pomenovanie Kollárovho návrhu na spisovnú slovenčinu (lepšie však staroslovenčina). Treba si uvedomiť jeden fakt, starosloviečnina bola umelý, knižný jazyk, kým stará slovenčina v prvom význame prirodzeným jazykom slovanského etnika žijúceho v Hornom Uhorsku, z ktorého sa etnogenezovali Slováci. --Wikipedian 13:20, 5 apríl 2006 (UTC)

Odpoveď jednoduchá, ak to tam je, tak som to niekde v tomto zmysle našiel, nič viec to neznamená. Treba urobiť rozlišovaciu stránku pre stará slovenčina, ak si myslíš, že stará slovenčina je vyslovene termín pre nejaké obdobie slovenčiny (to ja počujem prvýkrát, ale nie som slovakista).Bronto 14:02, 5 apríl 2006 (UTC)

Nejako mi nejde do hlavy, že na jednej strane napíšete, že výraz "slovienčina" je úplne nesprávny a umelo vytvorený a na druhej strane ho používate ako najsprávnejšie označenie daného jazyka...Boris.

Lebo sa tak oficiálne používa a encyklopédia je primárne deskriptívne dielo.Bronto 03:22, 4. február 2007 (UTC)

Prepis modtitby Otče náš je chybný. Je to cyrilika a nie azbuka ako si možno autor odseku myslel. Pokúsim sa to opraviť uvidím čo s tým budem vedieť spraviť. --sejanko (diskusia) 16:13, 29. júl 2014 (UTC)

"Názov staroslověnština bol špeciálne vytvorený v Prahe preto, aby sa v češtine nepoužíval jedine správny fonetický názov staroslovenština (staroslovenčina)."... to vzal autor kde? V Praze nemáme nic jiného na práci, než vymýšlet umělá slova, aby se nepoužívala "jediná správná slova"? A ten ústav se jmenuje jak, továrna na schválnosti? Navrhuji tento nesmysl ozdrojovat nebo odstranit.

Navrhujem odstrániť, je to nezmysel. --Andreios (diskusia) 21:50, 4. máj 2016 (UTC)
Späť na stránku „Staroslovienčina“.