Divadelná fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

Divadelná fakulta Akadémie múzických umení (v skratke DAMU) je jednou z troch fakúlt Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU, FAMU, HAMU). Ide o fakultu zameranú na výchovu umelcov divadelných odborov (hercov, režisérov, dramaturgov, scénografov, manažérov, producentov atď.).

Budova DAMU v Karlovej ulici

Divadelná fakulta AMU vznikla bezprostredne po druhej svetovej vojne na základe potreby vychovávať vzdelaných divadelných umelcov, umelecké osobnosti, ktoré by boli schopné vniesť do praxe vedomie umeleckých výbojov prvej polovice storočia, kedy české divadlo zažívalo jeden zo svojich vrcholov. Zakladatelia školy – vedľa Miroslava Hallera hlavne potom režisér Jiří Frejka a scénograf František Tröster v sebe spájali skúsenosti avantgardného hnutia s vysokým profesionalizmom a pedagogickým talentom.

Divadelná fakulta sa počas 60 rokov svojej existencie rozrástla a obohatila o nové trendy vo vývoji divadla a stala sa pluralitnou školou, v ktorej učia najvýznamnejšie osobnosti českého divadelného života: odborov herectvo, réžia, dramaturgia a divadelná teória, scénografia a divadelná produkcia i osobnosti, ktoré svojim rozsahom divadlo presahujú do sféry autorskej tvorby, filozofie a pedagogiky.

Katedry

upraviť

V súčasnej dobe tvoria chrbtovú kosť školy dve veľké katedry svojim zameraním reflektujúce rôznorodosť dnešnej divadelnej scény – katedra činoherného a katedra alternatívneho a bábkového divadla. Katedra činoherného divadla a katedra činohernej scénografie sa zameriavajú najmä na výchovu k herectvu, réžii, dramaturgii a scénografii v repertoárovom divadelnom systéme, ktorý je v podstatnej miere založený na interpretácii dramatických textov ako klasických tak aj moderných a súčasných. Absolventi tvoria často jadrá súborov špičkových českých divadiel (napr. Národné divadlo), ale stále častejšie nachádzajú uplatnenie i v nezávislých divadelných zoskupeniach prekvapujúcich svojou vitalitou a razanciou vlastnej divadelnej výpovede. Katedra scénografie popri tom vychováva študentov k samostatnosti a profesionalite, ktorá umožní ich uplatnenie nielen v divadlách, ale tiež v médiách, výstavníctve a pod.

Katedra alternatívneho a bábkového divadla vychádza z bohatej českej bábkarskej tradície, ale presahuje ju v duchu tradície medzinárodne uznávaných českých divadiel štúdiového typu (napr. DRAK, Dejvické divadlo, Studio Ypsilon ad.) smerom k výrazne štylizovanému divadlu scénického objektu a k divadlu performativity, paradivadelným aktivitám, a pod. Charakteristická je úzka spolupráca herca, režiséra i výtvarníka, preto je súčasťou katedry tiež kabinet alternatívnej scénografie. Absolventi katedry alternatívneho a bábkového divadla často smerujú k výraznej osobnosti i kolektívnej poetike, celé absolventské ročníky zakladajú nové a úspešné divadlá a jednotlivci nachádzajú uplatnenie aj v divadlách určených detskému divákovi.

Ďalšie katedry presahujú divadelnú prax. Katedra autorskej tvorby a pedagogiky je zameraná na štúdium herectva ako verejného vystupovania, herectva osobnostného a autorského. Hlavným predmetom je improvizačná herecká disciplína vyvinutá prof. Ivanom Vyskočilom – dialogické jednanie s vnútorným partnerom, veľká pozornosť je venovaná psychosomatickému výcviku, najmä štúdiu hlasu a reči. Katedra výchovnej dramatiky je zameraná na divadlo vo výchove, katedra teórie a kritiky koncipuje teoretické predmety študované na DAMU, realizuje prednášky a semináre teoretických predmetov a vychováva vlastných študentov k poučenej kritike, katedra produkcie vychováva divadelných manažérov, ktorí sa uplatňujú vo všetkých typoch divadiel i mimo nich.

V poslednej dobe Divadelná fakulta realizuje tiež doktorské štúdium, a to v štyroch odboroch: Scénická tvorba a teória scénickej tvorby, Teória a prax divadelnej tvorby, Alternatívna a bábková tvorba a jej teória a Autorské herectvo a teória autorskej tvorby a pedagogiky.

Dekani DAMU

upraviť
 • 1946 – 1948 Jiří Frejka
 • 1948 – 1949 Klementina Rektorisová
 • 1949 – 1950 František Götz
 • 1950 – 1952 Jan Kopecký
 • 1952 – 1953 František Götz
 • 1953 – 1954 Vladimír Adámek
 • 1954 – 1955 František Salzer
 • 1955 – 1958 Josef Bezdíček
 • 1958 – 1961 František Salzer
 • 1961 – 1963 Antonín Dvořák
 • 1963 – 1970 František Salzer
 • 1970 – 1972 Jan Císař
 • 1972 – 1985 Eva Šmeralová
 • 1985 – 1989 Jana Makovská
 • 1990 – 1991 Jan Dušek
 • 1991 – 1994 Miloslav Klíma
 • 1994 – 1997 Miloš Horanský
 • 1997 – 2000 Vladimír Mikeš
 • 2000 – 2006 Markéta Kočvarová-Schartová
 • 2006 – dodnes Jan Hančil

Fotografie zo študentských predstavení

upraviť

Literatúra

upraviť
 • Kolektív autorov: AMU 60 let (Publikácia k 60.výročiu založenia AMU v Prahe), Praha, 2006, str. 1-29, ISBN 80-7331-065-1

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Divadelní fakulta Akademie múzických umění na českej Wikipédii.