Diviš Bořek z Miletínka

Diviš Bořek z Miletínka († 1437) bol husitský poľný hajtman činný najmä vo východných a stredných Čechách. Pôvodne radikál a blízky spolubojovník Žižku, potom prešiel na umiernenú stranu a stal sa odporcom radikálov (Žižku aj jeho nástupcov).

V roku 1421 po dobytí blízkeho kláštora v Opatoviciach nad Labem prestaval menší hrad na Kunětickom vŕšku, ktorý bol pomenovaný Kunětická hora.

V júni a júli roku 1423 viedol spolu s Bedřichom zo Strážnice prvý väčší útok na Moravu, kde spoločne porazili vojská olomouckého biskupa Jána XII. Železného a kniežaťa opavského Přemka a získali značnú korisť. Jeho úspech však netrval dlho, pretože krátko po návrate do Čiech ho v bitke pri Strážnici neďaleko Hradca Králové porazil Jan Žižka vo vôbec prvom stretnutí medzi dvomi husitskými vojskami.

Roku 1427 ako hajtman husitského Kolína podporoval umiernených kališníkov a hostil ich delegáciu, ktorá sa dohodla na nečakanom prepadnutí a dobytí Prahy. Plán však bol prezradený, útočiaci oddiel zmasakrovaný a v septembri 1427 pritiahol ku Kolínu Prokop Holý a mesto obľahol. Diviš Bořek z Miletínka bránil mesto tri mesiace, než ho vzbury mestskej chudoby sympatizujúcej s radikálmi donútili uzavrieť prímerie a vydať mesto výmenou za svoj voľný odchod.

V nasledujúcich rokoch sa stával vedúcou postavou umiernenej strany, čo ho nakoniec privedlo na čelo spojených vojsk umiernených katolíkov a kališníkov, s ktorými 30. mája 1434 v bitke pri Lipanoch rozdrvil spojené sily Sirotkov a Táboritov.

Jeho účasť v husitských vojnách mu priniesla obrovský majetok, stal sa najbohatším šľachticom východných Čiech. Po jeho smrti roku 1437 však bolo jeho dedičstvo rozdelené medzi jeho synov a postupne sa rozpadlo.