Dlžobný úpis (listina)

listina, ktorou sa dlžník zaväzuje k majetkovému plneniu druhovo určených vecí

Dlžobný úpis alebo z právneho hľadiska nepresne dlhopis je listina, ktorou sa dlžník zaväzuje k majetkovému plneniu druhovo určených vecí, spravidla peňazí. Ak je pôžička, na ktorej je dlžobný úpis založený, odplatná, dlžobný úpis zakotvuje aj úhradu odplaty (čiže v prípade pôžičky peňazí tzv. úrok).

Dlhopis Nizozemskej východoindickej spoločnosti (1623)

Na Slovensku sa v zmysle niektorých zákonov dlžobný úpis majúci povahu cenného papiera označuje ako dlhový cenný papier a v zmysle zákona o dlhopisoch dlžobné úpisy majúce povahu cenného papiera a spĺňajúce isté náležitosti označujú ako dlhopis.

Pozri aj upraviť