Dočasná vláda je vláda, ktorá vzniká v čase mimoriadnej situácie po páde režimu, v čase vojny alebo revolúcie. Až do nasledujúcich volieb a zvolenia novej vlády má všetky právomoci na výkon štátnych úkonov.