Dobšinský potok je potok v hornom Gemeri, na území okresu Rožňava.[1] Je to ľavostranný prítok Slanej, má dĺžku 15,5 km, zaberá povodie s plochou 57 km² a je tokom IV. rádu.

Dobšinský potok

Prameň: v Stolických vrchoch na severovýchodnom úpätí vrchu Buchvald (1 293,3 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 220 m n. m.

Smer toku: najprv na východ, od sútoku s potokom pritekajúcim spod Cúdeniska (1 059,0 m n. m.) na juhovýchod až k osade Vyšná Maša, ďalej prevažne na východ, od sútoku s Kruhovským potokom na juh

Geomorfologické celky: 1.Stolické vrchy, podcelok Stolica, 2.Volovské vrchy, podcelok Havranie vrchy, 3.Revúcka vrchovina, podcelok Dobšinské predhorie[2]

Prítoky: zľava z doliny Šindľová, spod Cúdeniska (1 059,0 m n. m.), Šafárka, Lániho potok, prítok z oblasti Breziniek, Vlčia, Kruhovský potok, Tešnárka a Suchý potok; sprava dva prítoky spod kóty 760,1 m, prítok zo severného svahu Fridvaldu (718,1 m n. m.), dva prítoky zo západných svahov Končistej (729,5 m n. m.) a prítok z oblasti Beluša

Ústie: do Slanej južne od Dobšinej, pri osade Zábava, v nadmorskej výške približne 419 m n. m.

Obce: mesto Dobšiná a jeho osady Vyšná Maša, Vyšný Hámor a Zábava[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.