Doktor veterinárneho lekárstva

Doktor veterinárneho lekárstva v skratke MVDr. (lat. medicinae veterinariae doctor) je akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom doktorského štúdia odboru všeobecná veterinárna medicína[1] alebo hygiena potravín. Uvádza sa pred menom nositeľa. V anglosaských krajinách získavajú abolventi titul D.V.M. (angl. Doctor of Veterinary Medicine) a titul sa píše za menom.[chýba zdroj]

ReferencieUpraviť

  1. Aké sú tituly na našich školách a ako ich získate [online]. 2016-10-17, [cit. 2022-01-30]. Dostupné online.