Dokument (informatika)

Dokument (z angl. document) je ucelený súbor informácií, tvorený prevažne textom, ale môže obsahovať aj tabuľky a iné prvky. Príklady dokumentov z informatiky: multimediálna encyklopédia, webová stránka, časopis.