Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Dolina pozri Dolina (rozlišovacia stránka).

Dolina je líniová vhĺbená geomorfologická forma na zemskom povrchu (povrchová zníženina) vytvorená prevažne eróznou činnosťou vodných tokov. Aj mimozemské telesá (napríklad planéty ako Mars alebo Venuša alebo aj Mesiac Zeme a iné mesiace) majú dolinám podobné útvary.

Demänovská dolina v Nízkych Tatrách

Delenie podľa tvaruUpraviť

  • úzka a hlboká dolina – ak lineárna erózia toku prevažuje na vývojom svahov, napr. kaňon, tiesňava
  • dolina tvaru písmena V – pri rovnovážnom stave medzi hĺbkovou eróziou toku a vývojom svahov
  • korytovitá dolina – pri prevahe bočnej erózie nad hĺbkovou
  • úvalinovitá dolina – pri prevahe vývoja svahov nad hĺbkovou eróziou

Delenie podľa polohy k smeru vrstievUpraviť

Delenie podľa vzťahu ku geologickej stavbeUpraviť

Pozri ajUpraviť