Dolné Uhorsko

rozlišovacia stránka

Dolné Uhorsko môže byť:

  • 1475 - 1566: Dolnouhorský hlavný kapitanát (teda dnešné široké maďarsko-rumunsko-srbské pohraničie od vtedajšej Sriemskej župy po vtedajšiu Bihársku župu)
  • od polovice 16. stor.: opak pojmu Horné Uhorsko, teda všetky územia Uhorska (bez Sedmohradska a Chorvátska-Slavónska), ktoré v tom-ktorom čase neboli označované ako Horné Uhorsko (napr. 1559 - 1699 to bolo dnešné západné a stredné Slovensko, Burgenland a severozápadné Maďarsko), pozri pod Horné Uhorsko
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.