Dramatické dielo

literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne

Dramatické dielo je literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne. Aby sa literárny text zdivadelnil, musí sa uskutočniť jeho inscenácia.