Druhá viedenská arbitráž

Druhá viedenská arbitráž bola medzinárodná arbitráž, ktorou 30. augusta 1940 Nemecko a Taliansko donútili Rumunsko vydať Maďarsku polovicu Transylvánie, ktorá sa odvtedy nazývala Severozápadná Transylvánia.

Rumunsko v roku 1940, Severná Transylvánia je žltou farbou

NásledkyUpraviť

V priebehu augusta rumunská vláda súhlasila aj s talianskou požiadavkou vyhovieť územným požiadavkám Bulharska. Stalo sa tak 7. septembra 1940 Zmluvou z Craiovy a Bulharsku pripadlo územie zvané Quadrilateral (južná časť Dobrudže).

Pozri ajUpraviť