Duat (dw3t) v hieroglyfoch
N14G1X1
O1
alebo
N15

Duat či Tuat (staroeg. dw3t, označovaný aj ako Akert, Amenthes alebo Neter-khertet) je v egyptskej mytológii podsvetie, ktorým putoval slnečný boh Ra zo západu na východ počas noci a kde bojoval s hadom Apopom predstavujúcim chaos. Bol aj miestom, kam sa po smrti odoberali duše zosnulých. Štruktúra Duatu a nebezpečenstvá, ktorým v ňom museli čeliť duše mŕtvych, sú podrobne opisované v písomných dokumentoch ako napríklad v Knihe brán alebo knihe Amduat. Najznámejší obraz z podsvetia je tzv. váženie duší, pri ktorom boli mŕtvi súdení Anubisom za použitia pštrosieho pera Šu predstavujúceho bohyňu pravdy a spravodlivosti Maat. Duše, ktorých srdcia obťažkané hriechmi pero prevážili, zjedla požieračka Amemait.