Dvojčinný piestový stroj

Dvojčinný piestový stroj je piestový stroj, pri ktorom sú pracovné obe strany piesta[1]. V prípade piestového spaľovacieho motora pracovný obeh prebieha na oboch stranách piesta[2].

Schéma dvojčinného Lenoirovho motora z roku 1861

Dvojčinné môžu byť:

História upraviť

Väčšina pokročilých parných strojov bola dvojčinná. Prvý patent na plynový motor v roku 1786 francúzskeho vynálezcu Philippe Lebona predstavoval dvojčinný motor. Étienne Lenoir skonštruoval v roku 1860 dvojtaktný dvojčinný posúvačový motor na svietiplyn.

Špecifiká konštrukcie upraviť

Dvojčinné piestové stroje majú zvyčajne kotúčový piest a sú vybavené piestnou tyčou, aby bolo možné vyriešiť prenos sily na/z piesta a zároveň utesnenie pracovného priestoru.

Referencie upraviť

  1. TOMÁŠEK, Jaroslav, a kol. Stroje. Pre 4. ročník SPŠS.. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., 1967. 450 s.
  2. *STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.