Piestový stroj je zariadenie premieňajúce mechanickú energiu na tlakovú a tepelnú energiu, alebo naopak. Premena energie je v oboch prípadoch realizovaná pohybom piesta.

Prierez piestovým strojom - dvojtaktný prepĺňaný zážihový motor s protibežnými piestami a spoločným spaľovacím priestorom.

Podľa smeru premeny energie nazývame tieto stroje:

Rozdelenie piestových strojov

upraviť

Podľa hlavného pracovného pohybu a smeru pôsobenia pracovného média na piest:

  • piestové stroje s rotačným piestom - piest špeciálného tvaru vykonáva pri práci rotačný pohyb v tvarovanom priestore, pričom počas jeho otáčania sa mení objem uzatvorený medzi piestom a stenou pracovného priestoru. Príkladom takýchto strojov sú Wankelov motor, alebo Rootsovo dúchadlo.
  • piestové stroje s priamočiarym vratným pohybom - piest najčastejšie valcového, výnimočne oválneho tvaru vykonáva pri práci posuvný vratný pohyb medzi krajnými polohami, nazývanými úvrate. Tieto stroje sa ďalej rozdeľujú na:
    • jednočinné - pracovné médium pôsobí iba na jednu stranu piesta, požadovaná práca stroja sa vykonáva iba pri jednom smere pohybu,
    • dvojčinné - pracovné médium pôsobí z oboch strán piesta, požadovaná práca sa vykonáva pri oboch smeroch pohybu.
 
Trojstupňový piestový motor.

Ďalej podľa zapojenia stroja:

  • jednostupňové - pri ktorých pracovné médium vstúpi do stroja a po vykonaní pracovného cyklu opúšťa stroj,
  • dvoj- a viacstupňové - pri ktorých pracovné médium vstúpi do stroja, po vykonaní pracovného cyklu v prvom stupni vstúpi do ďalšieho stupňa kde vykoná ďalšia časť cyklu a stroj opúšťa až po poslednom stupni. V podstate ide o sériové zapojenie viac jednostupňových strojov avšak každý z nich má iné parametre prispôsobené stavu média na vstupe do daného stupňa. Príkladom môže byť dvojstupňový kompresor leteckých motorov, keď sa druhý stupeň zapína až po dosiahnutí určitej letovej výšky.

Príklady piestových strojov

upraviť