Piestový motor je motor premieňajúci tlakovú energiu a/alebo tepelnú energiu pracovnej tekutiny na mechanickú energiu. Základnou pohyblivou súčiastkou týchto strojov je piest. Pohyb piesta vyvoláva expanzia plynnej náplne, alebo prítok náplne (kvapalnej alebo plynnej).

Rez dvojhviezdicovým piestovým spaľovacím motorom.

Rozdelenie piestových motorov upraviť

Podľa hlavného pracovného pohybu a smeru pôsobenia pracovného média na piest:

 • motory s rotačným piestom - piest špeciálného tvaru vykonáva pri práci rotačný pohyb v tvarovanom priestore, pričom počas jeho otáčania sa mení objem uzatvorený medzi piestom a stenou pracovného priestoru. Príkladom je Wankelov motor.
 • piestové motory s priamočiarym vratným pohybom - piest najčastejšie valcového, výnimočne oválneho tvaru vykonáva pri práci posuvný vratný pohyb medzi krajnými polohami, nazývanými úvrate. Tieto stroje sa ďalej rozdeľujú na:
  • jednočinné - pracovné médium pôsobí, alebo pracovný obeh prebieha na jednej strane piesta [1], požadovaná práca stroja sa vykonáva iba pri jednom smere pohybu,
  • dvojčinné - pracovné médium pôsobí, alebo pracovný obeh prebieha na oboch stranách piesta [1], požadovaná práca sa vykonáva pri oboch smeroch pohybu.

Podľa typu vstupnej energie na:

 • spaľovacie - využíva sa tepelná a tlaková energia spalín
 • plynové - využíva sa tepelná a tlaková energia pracovného plynu
 • hydraulické - využíva sa tlaková energia pracovnej kvapliny
 • pneumatické- využíva sa tlaková energia pracovného plynu

Referencie upraviť

 1. a b STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.