Sériové zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode za sebou, tzn. od jednej súčiastky k druhej vedie jediný vodič.

Sériové zapojenie

Elektrický prúd je vo všetkých miestach sériového obvodu rovnaký, pretože v sériovom obvode nie sú uzly a vetvy ako v paralelnom obvode, elektrický prúd sa nerozdeľuje.

Elektrické napätie medzi svorkami jednotlivých súčiastok je rôzne a závisí od odporu každej zo súčiastok. Z Ohmovho zákone plynie , kde Ui je napätie na i-te súčiastke, Ri je elektrický odpor súčiastky, I je elektrický prúd v obvode.

Celkový elektrický odpor v sériovom obvode sa rovná súčtu odporov jednotlivých súčiastok.

Pri sériovom zapojení zdrojov sa celkové elektromotorické napätie rovná súčtu elektromotorických napätí jednotlivých zdrojov.

Prerušenie sériového obvodu v ktoromkoľvek mieste má za následok prerušenie celého obvodu, typickým použitím je preto sériové zapojenie spínača (alebo tiež poistky alebo ističa) a spotrebiča (vypnutím spínača sa vypne i spotrebič).

Celkový odpor Rc je daný súčtom jednotlivých odporov.

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sériové zapojení na českej Wikipédii.