Elektrický prúd (veličina)

fyzikálna veličina

Elektrický prúd (názov podľa slovenského prekladu SI; iné názvy: intenzita elektrického prúdu, prúdová intenzita, intenzita prúdu, veľkosť (elektrického) prúdu) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času:

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia
,

kde Q je elektrický náboj a t je čas.

  • Značka fyzikálnej veličiny: I
  • Základná jednotka: ampér, značka A
  • Iné jednotky: miliampér (mA), mikroampér (µA)

Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom – elektrónov, iónov). Pri pohybe nosičov v tejto látke vznikajú elektrické a magnetické pole. Keď vodičom tečie elektrický prúd, vodič sa zohrieva a môžu v ňom nastať aj chemické zmeny. Jednotkou intenzity elektrického prúdu je ampér. Podľa medzinárodnej dohody prúdi elektrický prúd v smere od kladnejšieho elektrického potenciálu k zápornejšiemu – v skutočnosti sa však samotné nosiče elektrického prúdu pohybujú opačným smerom (záporné nosiče – elektróny, anióny – ku kladnému potenciálu).[1]

Meranie elektrického prúdu

upraviť

Merací prístroj na meranie veľkosti elektrického prúdu sa nazýva ampérmeter.

Intenzitu elektrického prúdu možno zistiť aj z hodnôt elektrického napätia (U) a elektrického odporu (R):

 

Elektrický prúd, pripadajúci na jednotkovú plochu sa nazýva plošná hustota elektrického prúdu.

Polarita

upraviť

Podľa zmeny polarity v čase sa elektrický prúd delí na:

  • striedavý, t.j. prúd, ktorého smer sa v čase mení s určitou periódou,[3] pričom jeho stredná hodnota vychádza v priemere nulová. Podľa tvaru priebehu môže byť striedavý prúd napríklad sínusový, pílovitý, obdĺžnikový, prípadne iný.
  • V praxi sa môžu vyskytovať prúdy, ktoré majú zastúpené obe zložky – striedavú aj jednosmernú.

Referencie

upraviť
  1. Energetický slovník: Elektrický prúd [online]. uef.fei.stuba.sk, [cit. 2024-07-01]. Dostupné online.
  2. Energetický slovník: Jednosmerný elektrický prúd [online]. uef.fei.stuba.sk, [cit. 2024-07-01]. Dostupné online.
  3. Energetický slovník: Striedavé elektrické napätie a prúd [online]. uef.fei.stuba.sk, [cit. 2024-07-01]. Dostupné online.