Jednosmerný prúd je elektrický prúd, ktorý má stále rovnaký smer prúdenia elektricky nabitých častíc (elektrónov alebo iónov) v elektricky vodivom materiáli (na rozdiel od striedavého prúdu).

Jednosmerný prúd vzniká napríklad pri spojení pólov galvanického článku ("batérie") pomocou vodiča.

Označenie smeru jednosmerného prúdu je dohodnuté ako smer pohybu kladne nabitých častíc (od kladného + k zápornému - pólu zdroja), hoci v kovoch (najbežnejších vodičoch) sa pohybujú záporne nabité elektróny.

Pohyb častíc je relatívne pomalý (rádu centimetrov za sekundu), ale elektrické pole sa šíri rýchlosťou svetla, preto vzniká dojem, že prúd sa objaví v celom vodiči naraz.

Veľkosť prúdu sa udáva v jednotkách ampér.

Označenie jednosmerného prúdu upraviť

V schémach elektrických obvodov a na elektrických spotrebičoch sa jednosmerný prúd označuje:

  • = prípadne
  • DC anglická skratka jednosmerného prúdu (direct current)

Keďže ide o jednosmerný prúd je jeho doprava na dlhšiu vzdialenosť ako 100 km prakticky nemožná, je to spôsobené ťažkou resp. náročnou transformáciou jednosmerného prúdu z dôvodu, že pri jednosmernom napätí a prúde sa nedá použiť transformátor, ale najprv sa musí pomocou striedačov previesť na striedavé, tak sa musí pomocou už spomínaného transformátora previesť na nižšie alebo vyššie napätie a zase sa usmerniť pomocou usmerňovačov. Na dopravu jednosmerného prúdu sú potrebné veľké prierezy vodičov dopravujúcich určitý výkon.

Pozri aj upraviť