Rýchlosť svetla

rýchlosť šírenia svetla a všetkých ostatných druhov elektromagnetického vlnenia

Rýchlosť svetla (značka cph alebo v) je rýchlosť šírenia svetla a všetkých ostatných druhov elektromagnetického vlnenia. Rýchlosť svetla mimo vákua sa označuje aj ako rýchlosť svetla v látke či rýchlosť svetla v prostredí. Výrazom "rýchlosť svetla" sa často myslí špecificky len rýchlosť svetla vo vákuu.

Rýchlosť svetla v látke závisí jednak od fyzikálnych vlastností danej látky (napr. teploty, tlaku) a jednak od frekvencie svetla (elektromagnetického vlnenia), ktorého rýchlosť meriame.

Vzorec rýchlosti svetla je cph = λ.f = c / n, kde λ je vlnová dĺžka, c je rýchlosť svetla vo vákuu a n je absolútny index lomu (pre vákuum je n=1, mimo vákua je obyčajne n>1, ale ojedinele je n<1).

Rýchlosť viditeľného svetla vo vzduchu je približne rovnaká ako c (teda rýchlosť svetla vo vákuu). Rýchlosť viditeľného svetla vo vode je 225 000 km/s, v skle 200 000 km/s.

Zdroje upraviť

  • Lichtgeschwindigkeit in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden, 2005-2006
  • Pišút, J. et al.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, 1993