Rýchlosť

rozlišovacia stránka

Rýchlosť môže byť:

Rýchlosť (synonymá v niektorých kontextoch: bystrosť, rezkosť, čerstvosť, chytrosť, expresnosť, expres, frišnosť, friškosť, allegrovosť, expresívne bleskovosť, bleskurýchlosť, bleskorýchlosť, rapídnosť, rapidita, ako reakcia na niečo promptnosť[7]) môže byť aj:

 • vlastnosť pohybovať sa alebo konať alebo prebiehať s malou spotrebou času[8][6]
 • vlastnosť nastať ihneď, okamžitosť[8][6]
 • vlastnosť umožňovať vysokú rýchlosť (v zmysle: dĺžka dráhy za časový interval) jazdy (napr. rýchla dráha, rýchla loď)[9], pozri pod rýchlosť (fyzikálna veličina)
 • vlastnosť dať sa vytvoriť, vykonať, získať a pod. za krátky čas (napr. rýchle peniaze)[9], pozri napr. pod rýchle peniaze
 • chvat, rýchle tempo[1]

Referencie upraviť

 1. a b c rýchlosť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 649.
 2. a b rychlost. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 3. frekvence otáčaní. In: Technický slovník naučný 2. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-86044-18-1. s. 420.
 4. rychlost chemické reakcie. In: Technický slovník naučný 7. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-86044-25-4. s. 170.
 5. rýchlosť obehu peňazí. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník 3 M-R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2.
 6. a b c rychlý. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 7. rýchlo. In: Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. ISBN 80-224-0585-X. S. 628. ; rýchly. In: Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. ISBN 80-224-0585-X. S. 628.
 8. a b rýchly. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 650.
 9. a b schnell. In: Duden. dostupné online

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.