Rýchlosť

rozlišovacia stránka

Rýchlosť môže byť:

Rýchlosť (synonymá v niektorých kontextoch: bystrosť, rezkosť, čerstvosť, chytrosť, expresnosť, expres, frišnosť, friškosť, allegrovosť, expresívne bleskovosť, bleskurýchlosť, bleskorýchlosť, rapídnosť, rapidita, ako reakcia na niečo promptnosť[7]) môže byť aj:

 • vlastnosť pohybovať sa alebo konať alebo prebiehať s malou spotrebou času[8][6]
 • vlastnosť nastať ihneď, okamžitosť[8][6]
 • vlastnosť umožňovať vysokú rýchlosť (v zmysle: dĺžka dráhy za časový interval) jazdy (napr. rýchla dráha, rýchla loď)[9], pozri pod rýchlosť (fyzikálna veličina)
 • vlastnosť dať sa vytvoriť, vykonať, získať a pod. za krátky čas (napr. rýchle peniaze)[9], pozri napr. pod rýchle peniaze
 • chvat, rýchle tempo[1]

Referencie

upraviť
 1. a b c rýchlosť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 649.
 2. a b rychlost. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 3. frekvence otáčaní. In: Technický slovník naučný 2. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-86044-18-1. s. 420.
 4. rychlost chemické reakcie. In: Technický slovník naučný 7. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-86044-25-4. s. 170.
 5. rýchlosť obehu peňazí. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník 3 M-R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2.
 6. a b c rychlý. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 7. rýchlo. In: Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. ISBN 80-224-0585-X. S. 628. ; rýchly. In: Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. ISBN 80-224-0585-X. S. 628.
 8. a b rýchly. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 650.
 9. a b schnell. In: Duden. dostupné online

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.