Plošná rýchlosť

Plošná rýchlosť je vektorová veličina, ktorej veľkosť je úmerná časovej zmene plochy opísanej polohovým vektorom pohybujúceho sa bodu[1]. Označuje sa a má rozmer m2.s−1.

  •  – polohový vektor
  •  – vektor rýchlosti

Pri rovinnom pohybe je smer vektora plošnej rýchlosti nemenný a je kolmý na rovinu pohybu.

ZdrojeUpraviť

  1. Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II – Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.