Radiálna rýchlosť

Radiálna rýchlosť je rýchlosť objektu v smere línie spojenej s pozorovateľom. Svetlo objektu s nenulovou radiálnou rýchlosťou bude ovplyvnené Dopplerovým javom a vlnová dĺžka svetla sa zväčší pri vzďaľujúcich objektoch (červený posun) alebo zmenší pri približujúcich sa objektoch (modrý posun).