Dvojčinný výstup (angl. push-pull output, tiež totem-pole output) je typ výstupu digitálneho elektronického obvodu, ktorý je tvorený dvojicou tranzistorov, z ktorých jeden predstavuje spínač voči napájaciemu napätiu a druhý spínač voči zemi. Bod, v ktorom sú tranzistory spojené, predstavuje samotný výstup obvodu.

Obvod budiaci tranzistory je zapojený tak, že v ustálenom stave je otvorený vždy len jeden z tranzistorov, čím je definovaná logické úroveň výstupu. V sérii s tranzistormi bývajú niekedy zapojené ďalšie ochranné aj funkčné prvky (rezistor, dióda).

Oproti výstupu s otvoreným kolektorom, dvojčinný výstup je aktívnym zdrojom prúdu v obidvoch logických stavoch, takže nevyžadujú pullup rezistor a majú vysokú medznú pracovnú frekvenciu.

Dvojčinný výstup u TTL obvodov je konštruovaný z dvoch NPN tranzistorov (TTL technológia sa vyhýba použitiu PNP tranzistorov), a teda mu predchádza stupeň, ktorý zabezpečuje budenie tranzistorov s opačnou polaritou. Typicky je v kladnej vetve zapojená ešte dióda a ochranný rezistor, takže výstupný stupeň nie je symetrický. Prúdová zaťažiteľnosť zápornej vetvy je väčšia, napr. u rodiny 74LS00 je typický výstupný prúd kladnej vetvy -400uA, a typický výstupný prúd zápornej vetvy je 8mA. Toto je konzistentné s typickými vstupnými prúdmi TTL obvodov, ktoré sú tiež rôzne v log.0 a log.1, takže logický zisk je v oboch logických úrovniach rovnaký. Pri záťaži iného druhu však je nutné s touto asymetriou počítať (napr. pri kapacitnej záťaži sú časové konštanty nábežnej a dobežnej hrany signálu rozdielne.)

U CMOS obvodov je výstupný obvod tvorený komplementárnou dvojicou výkonových tranzistorov PMOS/NMOS v základnom zapojení CMOS invertora, t. j. nevyžaduje invertujúci budiaci stupeň. Výstup býva konštruovaný ako symetrický, t. j. výstupný prúd je rovnaký v obidvoch polaritách, napr. u rodiny 74HC00 je typický výstupný prúd ±25mA až ±35mA.

Pozri aj

upraviť