Dvojlom je rozdvojenie svetelného lúča pri lome do opticky anizotropného prostredia. Obidva lúče sú lineárne polarizované a postupujú v inom smere. Dvojlomom sa vyznačujú všetky kryštály okrem kubickej sústavy. Optickou osou kryštálu je priamka vedená ľubovoľným bodom kryštálu v smere, v ktorom nenastáva dvojlom. Rovina obsahujúca optickú os a lúč je hlavná rovina (rez) kryštálu. Riadny lúč je polarizovaný v rovine hlavného rezu a mimoriadny v rovine kolmej na hlavný rez. Jednoosové sú kryštály majúce len jeden smer, v ktorom nenastáva dvojlom. (islandský kalcit). Kryštály s dvoma takýmito smermi sú dvojosové. Vo väčšine jednoosových priehľadných kryštálov je intenzita riadneho aj mimoriadneho lúča rovnaká.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.