Dvojpiestový motor

Rez dvojpiestovým motorom Napier Deltic

Dvojpiestový motor je typ piestového motora, ktorého každý kompresný priestor je spoločný pre dva piesty[1]. Osi valcov, v ktorých sa pohybujú piesty so spoločným kompresným priestorom môžu byť:

ReferencieUpraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov.Dátum vydania 19.01.1972.