Dynamics Explorer bola dvojica amerických umelých družíc Zeme. Dynamic Explorer 1 a Dynamic Explorer 2, zameraná na výskum ionosféry a magnetosféry a ich vzájomnej interakcie, vypustená spoločne 3. augusta 1981 na odlišné dráhy. Prístroje družíc mali hmotnosť 55 kg, resp. 90 kg.

Parametre dráh

upraviť
  • Dynamic Explorer 1: perigeum 559 km, apogeum 23 295 km, sklon 89,9°, obežná doba 411 min
  • Dynamic Explorer 2: perigeum 298 km, apogeum 996 km, sklon 90°, obežná doba 97,7 min

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.