Dynamika

rozlišovacia stránka

Dynamika môže byť:

 • všeobecne: sila, spravidla zameraná na nejakú zmenu v čase, hybnosť, živosť
 • vo fyzike: odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom telies a hmotných prostredí, pozri dynamika (fyzika)
 • v literatúre: štylistická živosť, rušnosť, prudký dejový spád a podobne
 • v umení: vnútorný pohyb umeleckého diela, pozri dynamika (umenie)
 • v hudbe: zvuková intenzita hudobnej skladby, sila tónu, pozri dynamika (hudba)
 • v sociológii: skúmanie spoločenských zmien, vývoja a jeho zdrojov, pozri dynamika (sociológia)
 • v sociálnej psychológii: skúmanie vzniku, vývoja a fungovania najmä malýc sociálnych skupín, pozri skupinová dynamika
 • v systémovej teórii: zmena a vývoj systémov, pozri dynamika (systém)
 • v informatike: vlastnosť softvéru alebo hardvéru spočívajúca v tom, že sa prispôsobuje zmeneným podmienkam, pozri dynamika (informatika)
 • vo fyzike, matematike, akustike, počítačovej grafike: skrátene dynamický rozsah
 • v ekológii: zmeny populácie, spoločenstva či ekosystému v čase, prejavujúce sa postupnými či rytmicky sa opakujúcimi rozdielmi v štruktúre, pozri dynamika (ekológia)

Pozri aj

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.