Skupinová dynamika

(Presmerované z Dynamika skupiny)

Skupinová dynamika alebo dynamika skupiny sú zákonitosti vývoja a fungovania skupín (najmä malých), čiže interakcia medzi ich členmi, resp. príslušný odbor, ktorý tieto zákonitosti študuje. Skupinová dynamika sa zaoberá motívmi a vlastnosťami týchto zákonitostí (napr. mierou konformizmu, spôsobmi komunikácie a podobne). Pojem sa vyskytuje najmä v sociálnej psychológii.