Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia. Ide o vývojovú poruchu funkcií týkajúcich sa riadenia pohybu definovanú ako postihnutie či nezrelosť v plánovaní a organizácii pohybov. Takto postihnuté dieťa prejavuje nesúlad medzi svojimi pohybovými schopnosťami a vekom, ťažko si osvojuje komplexné pohybové zručnosti, jeho hrubá motorika je oneskorená (týka sa hlavne napodobňovania predvádzaných pohybov), následne potom má problémy s úlohami vyžadujúcimi jemnú motoriku. Postihnutý je potom často označovaný ako nemotorný či nešikovný. Neinformovaným ľuďom sa môže také dieťa javiť ako lenivé, bez záujmu, nevychované či neporiadne. Tieto vonkajšie prejavy však sú dôsledkom vnútorných pocitov menejcennosti, nepochopenia, osamelosti a bezmocnosti. Dieťa sa potom na seba snaží upozorniť, vedené snahou o získanie pomoci.

Typické prejavy upraviť

 • v predškolskom veku
  • neobratnosť pri detských hrách (napr. pri jazde na kolobežke)
  • problémy v oblasti sebaobsluhy (stolovanie, obliekanie a pod.)
 • v mladšom školskom veku
  • pohybová neobratnosť a zlá koordinácia najmä v telocviku a praktickej výuke
  • problémy s písaním (pomalé tempo písania, neúhľadný rukopis...)
  • motorický nepokoj (dieťa sa stále vrtí)
 • v staršom školskom veku
  • vyradenie zo športových aktivít a niektorých záujmových činností
  • zvýšená unavitelnosť

Literatúra upraviť

 • A. Kirbyová: Nešikovné dítě. Portál, Praha 2000.
 • O. Zelinková: Poruchy učení. Portál, Praha 2003.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dyspraxie na českej Wikipédii.