Vyhláška

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Edikt)

Vyhláška alebo najmä historicky edikt môže byť:

  • všeobecne: úradné verejné oznámenie; listina úradne určená na zverejnenie
  • druh všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného na Slovensku a v Česku ústrednými orgánmi štátnej správy, pozri vyhláška (ministerstvo)
  • verejné oznámenie právneho aktu, ktorý má spravidla miestne obmedzený dosah, zverejnením jeho obsahu, pozri vyhláška (oznámenie právneho aktu)
  • zverejnenie, ktoré je výsledkom tzv. vyhláškového konania (ediktálneho konania), napr. §147 Obchodného zákonníka, pozri vyhláškové konanie

Edikt alebo zriedkavo vyhláška môže byť:

  • v rímskom práve: verejná vyhláška magistrátskeho nariadenia, pozri edictum
  • v procesnom práve (aj už byzantskom) a kanonickom práve: verejná súdna vyhláška, ktorou bol vyzvaný poslúchnuť súdny rozkaz žalovaný, ktorý sa napriek zaslanej výzve nedostavil k súdu resp. v stredoveku žalovaný, ktorému nebolo možné výzvu zaslať (tzv. ediktálna citácia), pozri edikt (súdna vyhláška)
  • v byzantskom, stredovekom a ranonovovekom práve: panovnícke rozhodnutie, ktorým sa upravovala konkrétna právna otázka alebo udeľovali výsady (napr. milánsky edikt 313, wormský edikt 1521, nanteský edikt 1598, večný edikt 1665), pozri edikt (panovnícke rozhodnutie)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.