Ekleziológia

Ekleziológia je odvetvím dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou Cirkvi, Božieho ľudu.