Hospodárska kríza

(Presmerované z Ekonomická kríza)

Hospodárska kríza alebo ekonomická kríza alebo kríza je časť hospodárskeho cyklu (presnejšie Juglarovho cyklu). Podľa rôznych definícií to môže byť:

Podrobnosti pozri v príslušných článkoch.