Ekténia je súbor prosieb používaných v bohoslužbách byzantského obradu (teda v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi). Existuje niekoľko druhov ekténií, napr. veľká, malá, za zosnulých, za katechumenov a pod.

Pravoslávny diakon sa modlí ekténiu.

Prosby prednáša diakon, alebo kňaz ak niet diakona. Zbor na ne odpovedá "Pane, zmiluj sa", resp. "Daruj nám, Pane". Ekténia sa končí zvolaním kňaza, na ktoré zbor odpovedá "Amen".