Ekvatoreál je ďalekohľad na ekvatoreálnej (paralaktickej) montáži (pozri montáž ďalekohľadu). Hlavná os ekvatoreálu (polárna os) smeruje k svetovému pólu. Ekvatoreál je pripevnený na deklinačnej osi, ktorá je kolmá na polárnu os. Väčšie ďalekohľady sú obyčajne namontované na paralaktickej montáži ktorých výhoda je v tom, že pri sledovaní objektu (hviezdy) na oblohe stačí otáčať ďalekohľad okolo jeho hlavnej osi a do pohybu ho možno uviesť hodinovým strojom. Medzi ďalšie pomocné zariadenia ekvatoreálu patrí malý ďalekohľad montovaný rovnobežne s hlavným ďalekohľadom, pomocou ktorého sa hľadajú objekty (hľadáčik), a delené kruhy. Väčšie ďalekohľady majú aj viac hľadáčikov rôznej veľkosti. Delenými kruhmi sa hľadajú menej jasné objekty tým, že sa na nich nastaví poloha hľadaných objektov. Dobre postavený ekvatoreál môže slúžiť na približné meranie rovníkových súradníc nebeských telies. Presné meranie sa robí pomocou okulárových mikrometrov tak, že neznámy objekt sa pripojí na polohu blízkej známej hviezdy v zornom poli ďalekohľadu.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.