Elektrifikácia je proces úpravy alebo zmeny podstaty systému tak, aby ku svojej činnosti využíval elektrickú energiu, alebo tiež plošné rozšírenie používania elektrického prúdu,[1] resp. elektrickej siete.[2] Podobne vytvoreným slovom je napr. plynofikácia.

Týmto pojmom sa označuje najmä budovanie potrebnej infraštruktúry pre zásobovanie domov a tovární elektrickou energiou. Zavádzanie elektrickej trakcie na železnici[3] sa v slovenskej praxi často používa slovo elektrizácia.

Elektrifikácia železničných tratí upraviť

 
Elektrifikovaná železničná trať

Elektrifikácia železničných tratí[4] je proces, kedy je železničná trať vybavovaná pevnými trakčnými zariadeniami, ktoré slúžia pre napájanie hnacích vozidiel elektrickou energiou. Trať, ktorá je týmito prvkami vybavená, sa nazýva elektrifikovaná trať.

Referencie upraviť

  1. http://elektrika.cz/data/clanky/stejnosmerny-nebo-stridavy-proud-pocatky-elektrifikace
  2. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/elektrifikace
  3. Příruční slovník naučný, díl I., Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1962
  4. http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44573 (časopis Elektro 10/2011)

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Elektrifikace na českej Wikipédii.