Elektroerozívne obrábanie

Elektroerozívne obrábanie je spôsob obrábania elektricky vodivých materiálov, pri ktorom dochádza k úbytku materiálu elektrickým výbojom (elektroeróziou) medzi obrábaným materiálom a pracovnou elektródou. Elektrický výboj spôsobí krátkodobé prudké stúpnutie teploty rádovo až na 10000 °C, následkom čoho sa v mieste elektrického výboja vplyvom vysokej koncentrácie energie (~100 W.mm-2) vytvoria kvapky roztaveného kovu a časť z neho sa odparí. Táto metóda sa využíva hlavne pre inak ťažko obrobiteľné kovy, kalené ocele, spekané karbidy a pod.

Použitie

upraviť

Tento spôsob možno využiť pri obrábaní vodivých materiálov. Väčšinou prebieha obrábanie v kvapalinovom prostredí (kvôli zabráneniu oxidácie), čo obmedzuje možnosti jeho použitia. Oproti obrábaniu reznými nástrojmi má niekoľko odlišností:

  • menovité rozmery obrábaného otvoru a nástroja sa líšia,
  • nie je možné dosiahnuť ostré hrany,
  • na nástroji aj obrábanej ploche sa vytvára kužeľovitosť,
  • pri obrábaní liatiny a ocele sa vytvára spevnená vrstva.

Hlavnou využiteľnosťou tejto technológie je obrábanie problematických tvarov, materiálov, ale tiež veľmi presných a veľmi malých rozmerov. Pre účinnosť elektroerozívneho obrábania je určujíca vlastnosť vodivosť materiálu, teplota tavenia a požadovaná kvalita. Touto metódou je možné dosiahnuť presnosť obrábania rádovo tisíciny milimetra a drsnosti povrchu Ra 0,2, čo znamená, že takouto technológiou je možné nahradiť i brúsenie (tam kde je to inak technologicky nemožné). Samotné obrábanie nie je výrazne energeticky náročné, príkony strojov sú v rozmezí 10 až 15 kW.

Rozdelenie

upraviť
  1. Elektroiskrové obrábanie - medzi dvoma elektródami vzniká iskra, ktorá rozrušuje povrch elektród. Jednou z elektród je nástroj z elektroerozívne odolného materiálu, druhou obrobok. Využíva sa na brúsenie, vŕtanie, hladenie, lapovanie a rezanie.
  2. Anódomechanické obrábanie (anódovo-mechanické obrábanie) - využíva tepelné a elektromechanické vlastnosti jednosmerného elektrického prúdu. Využíva sa na brúsenie, zaostrovanie, leštenie a rezanie.
  3. Elektrokontaktné obrábanie - využíva sa pri vyiskrovaní zalomených nástrojov v otvoroch.

Ing. Jaroslav Řasa, CSc.,Ing. Zuzana Kerečaninová: Nekonvenční metody obrábění